Gode historier

Ejendomsserviceteknikerelev i lære hos Jorton i Aalborg

Som ansvarlig for byggepladsentreprisen ved opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital har Jorton A/S fået mulighed for at tilbyde sig som læreplads for elever fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Dermed er der åbnet op for et samarbejde mellem de to fagområder bygge- og anlæg og ejendomsservice – og det skaber nye muligheder.

I efteråret 2016 rettede Jorton A/S, som har byggepladsentreprisen ved opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, henvendelse til bygherren om, at de havde udfordringer med at leve op til Regionens sociale klausul omkring lærlingetimer – en klausul, som lyder på, at enhver entreprenør er forpligtet til at afholde minimum 10 procent af en given entreprises samlede mandetimer som praktikant- eller lærlingetimer. Udfordringen bestod i, at de opgaver, virksomheden varetog, vanskeligt kunne indpasses i et traditionelt lærlingeforløb inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Derfor er det besluttet at etablere et projekt, der i tæt samarbejde med de relevante bygherrer og relevante samarbejdsparter, skal bidrage til at sikre, at bygherrerne har adgang til den nødvendige arbejdskraft.

I dialog med Byg i Nord

Bygherren henviste herefter Jorton til Erling Bo Larsen, projektkoordinator for Byg I Nord, med henblik på konstruktiv sparring omkring håndtering af entreprenørens udfordring med at leve op til kravene i den sociale klausul – og her blev der tænkt ud af boksen. Erling Bo kunne se muligheder i at skabe et samarbejde mellem Jorton og ejendomsserviceteknikeruddannelsen ved AMU Nordjylland. Han gik derfor også med helt i front i forhold til at udarbejde forslag til indholdet i en uddannelsesaftale, som kunne gøre det muligt for Jorton at blive godkendt som uddannelsessted, der ville kunne tilbyde kortere uddannelsesforløb (delaftaler) og derved imødekomme Regionens krav om beskæftigelse af praktikanter og lærlinge.

Med en godkendelse fra Regionen var næste skridt at beskrive det aktuelle praktikforløb og de enkelte opgavetyper i en ansøgning til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) – det organ, der kan godkende virksomheder som uddannelsessted, herunder uddannelsesforløb som ejendomsservicetekniker. Da uddannelsesforløbet hos Jorton ikke kunne indeholde alle de elementer, der skal indgå i uddannelsen til ejendomsservicetekniker, blev der søgt om godkendelse til at tilbyde og indgå delaftaler til uddannelsen.

Begge dele gik igennem, og helt konkret har det nu betydet, at en ejendomsserviceteknikerelev fra AMU Nordjylland netop har gennemført sin uddannelse med en delaftale hos Jorton A/S i Aalborg.

- Det var meget specielt at være i lære som ejendomsservicetekniker på en byggeplads. Det er ikke her, vi normalvis hverken finder læreplads eller arbejde, men det har været rigtig godt. Jeg fik afprøvet opgaverne fra uddannelsen i en helt anden type miljø end hos fx en boligforening eller en skole, og det har givet mig noget ekstra ift. min uddannelse, fortæller Jonas Nick Christensen og fortsætter:

- Før jeg kom ud til Jorton, var jeg i skolepraktik, men det giver altså lige noget ekstra, når man kommer ud i virkeligheden. Jeg kunne se, at de opgaver, jeg løste, gav værdi for mine kolleger, og det motiverede mig. En anden god ting ved at være i lære var lønnen – og så fik jeg skabt nogle gode kontakter uden for skolen, som jeg måske kan bruge ifm. min jobsøgning.

- Før jeg kom ud til Jorton, var jeg i skolepraktik, men det giver altså lige noget ekstra, når man kommer ud i virkeligheden. Jeg kunne se, at de opgaver, jeg løste, gav værdi for mine kolleger, og det motiverede mig. En anden god ting ved at være i lære var lønnen – og så fik jeg skabt nogle gode kontakter uden for skolen, som jeg måske kan bruge ifm. min jobsøgning.

For Jorton A/S var det noget helt nyt at have en elev fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen som en del af holdet på byggepladsen:

- Vi har ikke tidligere haft lærlinge fra ejendomsserviceteknikeruddannelsen, så det var et nyt fagområde for os at få ind på byggepladsen. Vi kender imidlertid til faget fra vores samarbejder med boligforeninger, så på den måde var selve faget ikke ukendt. Det har været en udfordring at finde frem til, hvordan vi kunne løfte opgaven som læreplads inden for området, men vi kom frem til, at vi kan tilbyde delaftaler, hvor eleven er et halvt år hos os og resten af læretiden hos fx en boligforening. Vi er glade for, at Jonas har kunnet afslutte sin uddannelse hos os. Og faktisk har vi allerede nu ansat en ny lærling fra samme uddannelse, som skal være her de næste seks måneder, fortæller Lars Bo Larsen formand ved Jorton A/S i Aalborg.

Mod på at læse videre

Noget ekstra, Jonas har fået med sig fra sin læretid, er, at han har fået lyst til at læse videre:

- Mens jeg var i lære begyndte jeg at få blod på tanden i forhold til at gå en mere boglig vej, og lige nu går jeg med en drøm om at læse til byggekoordinator. Det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kunne komme til at arbejde mere med selve kommunikationen mellem de ansatte og ledelsen på en byggeplads. Hvis jeg kunne være det mellemled, som får parterne til at tale samme sprog, kunne jeg måske hjælpe med at forhindre nogle af de misforståelser, der kan opstå i en hektisk hverdag – og det, synes jeg, kunne være enormt spændende! Men lige nu tager jeg det roligt og nyder bare, at jeg har gennemført min uddannelse. Så må fremtiden vise, hvad jeg finder på, slutter Jonas Nick Christensen, nyuddannet ejendomsserviceteknikerelev.


Informationer

Hvad er Byg i Nord?

Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for arbejdskraft. Dette er en positiv situation, der kræver meget opmærksomhed, da der som følge af byggeprojekterne forventes at opstå en betydelig efterspørgsel efter arbejdskraft med specifikke kvalifikationer, som umiddelbart kan indgå som arbejdskraft i byggeprojekterne.

Desuden vil der være afledte effekter, da en del af arbejdskraften forventes at komme fra andre virksomheder i regionen, og der opstår derfor behov for arbejdskraft hos disse virksomheder. Dette er en udfordring, ikke mindst fordi der for en række af de relevante faggrupper allerede nu er begyndende mangel på arbejdskraft.

Derfor er det besluttet at etablere et projekt, der i tæt samarbejde med de relevante bygherrer og relevante samarbejdsparter, skal bidrage til at sikre, at bygherrerne har adgang til den nødvendige arbejdskraft.

Byg i Nord tager udgangspunkt i opførelsen af det nye Universitetssygehus i Aalborg og de store boligforeningers renoveringsprojekter. Derfor indgås tilknytnings aftaler til Byg i Nord med bygherrer på større byggeprojekter i hele regionen.

Projektet skal sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer til sygehusbyggeriet, samt andre større bygherreprojekter. Samtidig skal projektet danne model for og udbredes til hele den nordjyske byggebranche, med henblik på generelt at sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer, når større bygge- og anlægsprojektet skal gennemføres de kommende år.

Projektet skal danne model for fremtidige samarbejdsprojekter mellem arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervsområderne og fremhæves som det gode eksempel på, hvordan et sådant samarbejde i praksis bidrager til at løse truslen med en faldende arbejdsstyrke og manglende kompetencer i byggeriet til gavn for vækst og beskæftigelse via hurtig tilgang af kvalificeret arbejdskraft.


En ny og styrket samarbejdsform

Det tætte samarbejde mellem aktørerne på arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervsområdet bliver koordineret og udmøntet gennem Byg i Nord, som er knyttet direkte eller indirekte til byggepladsen.

Projektet skal gavne den samlede byggebranche i regionen og sikre beskæftigelse til ledige og borgere i Nordjylland ved at sikre arbejdskraft med de rette kvalifikationer til de nævnte byggeprojekter. Der vil således være behov for at projektet løbende er i kontakt med regionens øvrige jobcentre for at få dækket behovene for arbejdskraft.

Ved at knytte den samlede indsats til én koordinerende enhed sikres sammenhæng mellem indsatserne og samtidig sikres det, at indsatsen målrettes de helt aktuelle behov og udfordringer der løbende opstår i virksomhederne. På den måde sikrer man et match mellem virksomheder og ledige og man sikrer, at arbejdsstyrken opkvalificeres i tråd med den udvikling, der er i byggebranchen. Dermed spiller projektorganisationen en positiv rolle i at optimere mulighederne for vækst og beskæftigelse i NordjyllandHvilken service kan man som virksomhed få hjælp til?

› Løbende og intensiv virksomheds- og bygherrekontakt. Projektet skal altid have fingeren på pulsen med hensyn til byggeriets fremdrift generelt samt arbejdskraft- og kompetencebehov. Virksomhederne skal tilbydes ”One-Stop-Shopping”, så de kun skal bruge et minimum af tid på rekruttering og uddannelsesplanlægning.
› Rekruttering af arbejdskraft – i samarbejde med jobcentre, a-kasser og faglige organisationer. Udvikling og drift af emnebank, det vil sige registrering af interesserede arbejdssøgende, deres jobønsker og kvalifikationer samt videreformidling af virksomhedernes løbende rekrutteringsbehov.
› Synliggørelse og formidling af lære- og praktikpladser som følge af anvendelsen af sociale klausuler vedrørende lære- og praktikpladser, samt hjælpe virksomhederne med oprettelse af praktikaftaler, herunder også delaftaler.
› Formidling af uddannelsesbehov og uddannelsesmuligheder mellem entreprenører, uddannelsesinstitutioner og jobsøgende. Sikring af, at de nødvendige uddannelser iværksættes.
› Opkvalificering på stedet. Der stilles uddannelseslokaler til rådighed i det omfang det er hensigtsmæssigt, at medarbejdere uddannes i tilknytning til byggepladsen. Samtidig er der mulighed for opkvalificering af ledige i lokaler tilknyttet byggepladsen, i det omfang dette er hensigtsmæssigt. Disse tiltag planlægges i et tæt samarbejde mellem bygherre, sekretariatet og uddannelsessteder samt jobcentre.
› Aktiviteter med henblik på rekruttering af ledige til byggebranchen.

Aktiviteterne bevæger sig indenfor fire overordnede indsatsområder:

Uddannelse af ufaglærte ledige såvel som beskæftigede til faglært niveau samt af faglærte til videregående niveau. Hermed sikres på lidt længere sigt en fortsat mulighed for, at arbejdskraft med de rette kompetencer kan rekrutteres til de større byggeprojekter, der fremover bliver iværksat i hele Nordjylland.
Øge den samlede nordjyske arbejdsstyrke ved at trække folk på kanten af arbejdsmarkedet ind i et arbejdsliv i byggeriet, via opkvalificering og særligt tilrettelagte projekter, målrettet eksempelvis gruppen af langtidsledige.
Hurtig og effektiv rekruttering af arbejdskraft med de rette kompetencer til byggeprojekterne. Den effektive rekruttering sker på baggrund af det tætte samarbejde mellem alle parter og med baggrund i et projektsekretariat, der kan holde en tæt kontakt med de involverede virksomheder
Opkvalificering af ledige såvel som beskæftigede via kortere kurser og efteruddannelsesforløb (eksempelvis AMU-kurser). Ved at målrette kurserne til virksomhedernes konkrete behov, øges produktiviteten og dermed mulighederne for vækst i den enkelte virksomhed indenfor en kort tidshorisont. Der kan overvejes fælles uddannelsesforløb i samarbejde med de øvrige jobcentre i regionen.

 

Kontakt projektsekretariatet

Erling Bo Larsen
Hadsundvej 184D
9000 Aalborg
Telefon: 22252320
Email: eb@byg-i-nord.dk

Se IndslagVEU Center - er du Frederik?


Igangværende projekter

Boligforeningen Himmerland


Se galleri ved at klikke på billedet

Hasseris Boligforening


Se galleri ved at klikke på billedet

Viva bolig


Se galleri ved at klikke på billedet

Region Nordjylland Sygehusbyggeriet


Åbn linket ved at trykke på billedet

Region Nordjylland Sygehusbyggeriet

Projekt for ledige skal sikre hænder til byggeriet


Åbn linket ved at trykke på billedet

Projekt for ledige skal sikre hænder til byggeriet

Samarbejdspartnere

Pilotprojektet er iværksat i samarbejde med alle de organisationer og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med byggebranchen

Projektets primære formål, er at SIKRE KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT til byggebranchen gennem én indgang til virksomhederne.

 

Kontakt os

Kom i kontakt med os og hør næremere omkring vores Byg i Nord projekt.

Byg i Nord ·  Hadsundvej 184D · 9000 Aalborg ·  Telefon: 22252320 ·  E-mail: info@byg-i-nord.dk